VA Nordic, en ledande svensk leverantör av VA-arbeten och tjänster förvärvar Svatek AB

Connecting Capital

Trelleborg, 21 juni 2023. VA Nordic har idag förvärvat Svatek AB (VA-Teknik Scandinavia AB). Bolaget har
sitt säte i Växjö och omsätter ca 90 miljoner kronor och har 20 anställda.

I samband med VA Nordics förvärv återinvesterar säljarna en del av köpeskillingen. Säljarna kommer att
arbeta kvar i bolaget i sina nuvarande roller.

Per Jönsson, VD för VA Nordic säger; ”Vi gläds mycket åt detta förvärv och härmed tar VA Nordic ytterligare ett
steg mot att bli ett kompetensintensivt VA-bolag som kan ge gedigen support till våra kunder. Vi ökar också vårt geografiska
område till att täcka en stor del av Sverige.

Sebastian Adén, VD för Svatek säger: ”Vårt bolag har utvecklats mycket de senaste åren men samtidigt är vi i ett stadie
där vi vill fortsätta växa. Som privat företagare är det inte alltid lätt att expandera men nu skapas det nya möjligheter till
detta. Vi blir delägare i något större – VA Nordic AB - samtidigt som vi fortsatt verkar som det personliga bolaget.”

Per Jönsson avslutar; ”Efter många år i VA-branschen tycker vi att det är spännande att kunna erbjuda en mångfald av
tekniska ledningslösningar, allt från schaktfri ledningsförnyelse, styrbar borrning till traditionell teknik. Där till har vi en
geoteknisk verksamhet vilket gör oss till en helhetsleverantör.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jönsson, VD, VA Nordic AB, tel. + 46 70 976 49 00
Sebastian Adén, VD, VA-Teknik Scandinavia AB, tel. + 46 470 730 143

Om VA Nordic
VA Nordic bildades 2021 som ett utköpsbolag vid förvärvet av VA Gruppen, som grundades 1977 och har
under många år byggts upp mot inriktning på VA behov men även andra anläggningsarbeten. VA Nordic
koncernen omsätter ca 650 mkr och har 300 anställda. För mer information: www.va-gruppen.se

Om Svatek
Svatek är en av de entreprenörer som har längst erfarenhet av schaktfri ledningsförnyelse. Sedan 1994 har
vi hjälpt kommunala och statliga nätägare samt processindustrier att förnya sina ledningsnät. Svatek strävar
alltid efter en förnyelsemetod där schaktarbetet minimeras och därmed miljö, tid och kostnad. För mer
information: www.svatek.se

< All news