Ett investeringsföretag med rötterna i svensk industri och genuin förståelse för entreprenören.

Connecting Capital är ett familjekontrollerat investeringsföretag med sitt ursprung i ett svenskt, familjeägt industriföretag. Utöver holdingbolaget Connecting Capital Holding AB består gruppen av dotterbolagen Connecting Capital Sweden, Connecting Capital Fastigheter, Connecting Capital Invest och Connecting Capital Ventures.

Vårt huvudsakliga fokus består i ägande och utvecklande av våra portföljbolag. Gemensamt för bolagen inom vår sfär är att de är välskötta industri- och handelsföretag i Norden. Vår ägarandel varierar men fokus ligger på majoritetsinvesteringar. Vi har en långsiktig investeringsfilosofi och gör våra investeringar för att växa tillsammans med våra portföljbolag genom att ta en aktiv ägarroll, utan att vara begränsade i tid.

 

”Vi sålde vårt bolag, Götessons Industri till Connecting Capital och fick vara med på en fantastisk resa ihop"
Johan Götesson
”Vi sålde El-Björn till Connecting Capital och fick uppleva en snabb och smidig försäljningsprocess!”
Priveq
"Valet av Connecting Capital som partner var enkelt - vi har samsyn på hur ett entreprenörsägt bolag bäst kan växa med nya resurser!" Per Jönsson, VD VA Nordic

Aktuella innehav

I kombination med kunskapen i vårt nätverk bidrar vår industriella och finansiella kompetens till utvecklingen av våra portföljbolag och investeringar.
För att uppnå största möjliga tillväxt är vi angelägna om en gemensam agenda och stark samverkan.

Se våra samtliga innehav.