Connecting Capital förvärvar Rovalin AB

Connecting Capital

Connecting Capital förvärvar majoriteten i Rovalin AB, en ledande svensk leverantör av grundläggningsarbeten.

Stockholm, 30 november 2020. Connecting Capital Sweden AB är ett familjekontrollerat investeringsföretag som idag har förvärvat 70 % av Rovalin AB (”Rovalin”). Bolaget har sitt säte i Nykvarn. På årsbasis omsätter Rovalin ca 250 miljoner kronor och har ca 30 anställda.

I samband med Connecting Capitals förvärv av Rovalin, via det nybildade bolaget Infrastructure Group Nordic AB, återinvesterade säljarna till en ägarandel om 30 %.

Lars Nordin, ny styrelseordförande i Infrastructure Group Nordic AB, säger: ”Connecting Capital som har sina rötter i svensk entreprenöriell, industriell miljö, värdesätter att få tillfälle att investera i denna typ av framgångsrika, nischledande företag. Rovalin blir starten på vår nya investeringsplattform inom Infrastruktur, i vid bemärkelse, och vi ser fram emot en tillväxtresa ihop.”

Hans Gullström, före detta majoritetsägare av Rovalin, säger: ”Det ska bli spännande att få arbeta med Connecting Capital och ta del av deras långa erfarenhet inom näringsliv och bolagsutveckling. Vår långa, specifika branschkunskap och innovation skapar goda förutsättningar för att växa och utveckla vårt kunderbjudande inom bl.a. grundläggning.”

Hans Gullström och delägare/VD, Johan Saarela kommer att finnas kvar i bolaget i sina nuvarande roller samt aktivt verka för att Infrastructure Group Nordic AB utvecklas väl.

Connecting Capitals målsättning är att utveckla Infrastructure Group Nordic AB:s kunderbjudande samt expandera på både nya och befintliga geografiska marknader, såväl organiskt som genom förvärv.

Säljarnas rådgivare var René Partner, Stockholm.
Deltagande bank är SEB, Stockholm.

Om Connecting Capital
Connecting Capital grundades 2009 med huvudägare Nils Bergstöm, vars farfar grundade ABA (Allmänna Brandredskapsaffären) redan 1896. ABA Group är numera en integrerad del i NORMA Group AG. NORMA Group är sen april 2011 noterat på Frankfurtbörsen, DAX under ticker: NOEJ. Industrikoncernen NORMA Group är världsledande inom slang- och rörförbindningsteknik. www.connectingcapital.se

Om Rovalin AB
Rovalin AB, grundat 2014, erbjuder helhetslösningar för grundläggningsarbeten inom pålning, borrning och spontning. Rovalin har med sin långa branscherfarenhet, breda kompetens och entreprenörskap blivit konkurrenskraftig i en marknad med höga inträdesbarriärer. www.rovalin.se

 

< All news