Infrastructure Group Nordic

Connecting Capital

Rovalin AB, ett grundläggningsföretag inom Connecting Capital gruppen, förvärvar Soil Mixing Group Holding AB samt öppnar ett dotterbolag i Örnsköldsvik, Rovalin Nord AB.

Stockholm, 16 september 2021. Rovalin AB är ett grundläggningsföretag med fokus på pålning, borrning och spontning, som idag har förvärvat 100 % av aktierna i Soil Mixing Group Holding AB med dess dotterbolag (”SMG”). Bolaget har sitt säte i Hedemora. På årsbasis omsätter SMG ca 110 miljoner kronor och har ca 25 anställda.

I samband med Rovalins förvärv av SMG återinvesterade säljarna en viss del av köpeskillingen i koncernens holdingbolag, Infrastructure Group Nordic AB och de kommer att arbeta kvar i bolaget.

Johan Saarela, VD för Rovalin säger; ”SMG passar väl in i gruppen och kompletterar Rovalins redan breda erfarenhet och kunderbjudande inom grundläggning.”

Stefan Dahlin, VD för SMG säger: ”SMG bedriver entreprenadverksamhet innefattande jord- och markförstärkning för hus och anläggningsprojekt med fokus på djupstabilisering med såväl KC-pelare som MDM™-metoden, vilket jag tror kommer utgöra ett bra tillägg till Rovalins verksamhet.”

Genom etablering av ett nytt dotterbolag, Rovalin Nord AB med säte i Örnsköldsvik, stärker Rovalin sin närvaro i de mer norra delarna av Sverige. Per-Åke Hörnfeldt, som är ansvarig för satsningen blir delägare och kommer närmast från Peab Grundläggning, region Norr. Han säger: ”Det ska bli spännande att göra denna resa i nära samarbete med kunderna och Rovalin AB och fullt ut få nytta av min mångåriga erfarenhet inom området.”

Connecting Capitals målsättning är att utveckla Infrastructure Group Nordic AB:s kunderbjudande samt expandera på både nya och befintliga geografiska marknader, såväl organiskt som genom förvärv. Efter ett förvärv av SMG omsätter koncernen ca 400 miljoner kronor.

Om Connecting Capital

Connecting Capital är ett investeringsföretag vilket grundades 2009 med huvudägare Nils Bergstöm. Connecting Capital innehar och söker plattformsinvesteringar inom intressanta nischer, för att växa vidare inom sina områden genom både förvärvad och organiskt tillväxt. www.connectingcapital.se

Om Rovalin AB
Rovalin AB, grundat 2014, erbjuder helhetslösningar för grundläggningsarbeten inom pålning, borrning och spontning. Rovalin har med sin långa branscherfarenhet, breda kompetens och entreprenörskap blivit konkurrenskraftig i en marknad med höga inträdesbarriärer. www.rovalin.se

Om Soil Mixing Group Holding AB
SMG bedriver, genom sina dotterbolag, entreprenadverksamhet innefattande jord-och markförstärkningar för hus och anläggningsprojekt med fokus på djupstabilisering med såväl KC-pelare som MDM™- metoden samt uthyrning av entreprenadmaskiner. SMG är aktivt i Sverige och Norge. www.soilmg.com

 

< All news