VA Gruppen förvärvar LJ Mark och Anläggningar AB

Connecting Capital

Trelleborg, 14 juni 2022. VA Gruppen har idag förvärvat LJ Mark och Anläggningar AB. Bolaget har sitt säte i Partille och omsätter ca 90 miljoner kronor och har 20 anställda.

I samband med VA Gruppens förvärv återinvesterar säljarna, Annika och Mats Liljegren en del av köpeskillingen i koncernens holdingbolag, VA Nordic AB. Säljarna kommer att arbeta kvar i bolaget i sina nuvarande roller.

Per Jönsson, VD för VA Gruppen säger; ”Vi gläds mycket åt detta förvärv och härmed tar VA Gruppen ytterligare ett steg mot att bli Sveriges mest kompetensintensiva VA-bolag. Vi ökar nu vårt geografiska område till att täcka stora delar av västra Sverige.”

Annika Liljegren, VD för LJ Mark och Anläggningar säger: ”Vårt bolag har utvecklats mycket de senaste åren men samtidigt är vi i ett stadie där vi vill fortsätta växa. Som privat egenföretagare är det inte alltid lätt att expandera men nu skapas det nya möjligheter till detta. Vi blir delägare i något större, samtidigt som vi fortsatt verkar som det personliga bolaget på den lokala marknaden. LJ Mark och Anläggningar AB kommer fortsatt vara vårt företagsnamn, men som stöd får vi resurser och kompetens som gagnar både våra anställda och kunder.”

Per Jönsson avslutar; ”Annika och Mats har utvecklat ett mycket kvalitetstyrt VA-bolag. Vi passar väldigt väl tillsamman som bolag och vi kommer lära mycket av LJ Mark och Anläggningar. Jag ser fram mot att arbeta nära Annika och Mats för att tillsammans öka tillväxttakten i hela koncernen.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jönsson, VD, VA Gruppen, tel. + 46 70 976 49 00

Annika Liljegren, VD, LJ Mark och Anläggningar, tel. + 46 70 990 38 06


Om VA Gruppen

VA Gruppen grundades 1977 och har under många år byggts upp mot inriktning på VA behov men även andra anläggnings- och kabelläggningsarbeten. VA Gruppens transparanta och kvalitetsdrivande arbetssätt har uppskattats av många kunder och kommuner i Skåne. För mer information: www.va-gruppen.se

Om LJ Mark och Anläggningar

LJ Mark och Anläggningar, med säte i Partille, grundades 1987 och är ett mark- och anläggningsföretag som erbjuder ramavtalsarbeten, entreprenader samt drift- och underhållsarbeten till kunder i storgöteborg. För mer information: www.ljmark.se

< Alla nyheter