Satema AS kjøper Eltavle Grenland AS

Connecting Capital

Eltavle Grenland AS ble først stiftet i 1977 som «Lunde og Rougthvedt AS» og har 45 års erfaring med produksjon og montering av eltavler og styreskap. Selskapet har 14 ansatte og en omsetning på i underkant av 20 millioner kroner og er en solid og respektert markedsaktør. Selskapet vil styrke Satemas posisjon på elektrotavler og øke både kapasitet og geografiske dekning.

Eltavle Grenland AS inngår nå i Satema gruppen (Satema Moelv AS, Skaaret AS, Satema AB og Satema Baltic AS) som siden 60-tallet har utviklet, produsert og forhandlet produkter og tjenester for pålitelig strømforsyning til et bredt spekter av kunder.

Produktene og tjenestene strekker seg fra mekanisk produksjon og elektrisk utstyr for både midlertidig og fast installasjon, samt nødstrøm og reservekraft som batteri og strømaggregater. Selskapet er en betydelig leverandør til oppdragsgivere i bygg- og anleggsbransjen, offentlige og private virksomheter, entreprenører, installatører, e-verk, forsvaret, hjelpeorganisasjoner og utleiefirmaer i elektrosektoren. Satema Gruppen teller ca.160 ansatte og omsatte i 2021 for 407 millioner kroner med sine kontorer i Norge, Sverige og Latvia.

< Alla nyheter