VA Gruppen förvärvar Rensman Rörrensning AB

Connecting Capital

Trelleborg, 31 maj 2022. VA Gruppen har idag förvärvat Rensman Rörrensning AB. Bolaget har sitt säte i Henån och omsätter ca 12 miljoner kronor och har 8 anställda.

I samband med VA Gruppens förvärv återinvesterar Christer Borgström, VD och säljare av bolaget, en del av köpeskillingen i koncernens holdingbolag, VA Nordic AB. Christer Borgström kommer att arbeta kvar i bolaget i sin nuvarande roll.

Per Jönsson, VD för VA Gruppen säger; ”Vi gläds mycket åt detta förvärv och VA Gruppen tar ytterligare ett steg mot att bli Sveriges mest kompetensintensiva VA-bolag. Rent vatten, schaktfri ledningsförläggning och rensning av rör är viktigt för Sveriges VA-nät. Rensman besitter mycket erfarenhet inom dessa områden. Med Rensman expertkompetens och vår ökade geografiska spridning blir vi en än mer attraktiv partner till våra kunder.”

Christer Borgström, VD för Rensman Rörrensningar säger: ”Vårt bolag har utvecklats mycket och vi har tagit en ledande roll för att erbjuda kunder hela, rena och fria VA-flöden. Vi är duktiga på att skapa rent vatten, utreda tillskottsvatten och att rensa rör. Genom att bli del av VA Gruppen kan vi öka tillväxttakten, få det stora bolagets stödfunktioner samt ge våra anställda möjligheter till utveckling som det lilla bolaget har svårt att göra. Samtidigt blir jag delägare i något större och kommer att arbeta närmare andra entreprenörer, något jag saknat som ensam ägare. Målsättningen nu är att öka vår geografiska närvaro samtidigt som vi skall utveckla våra uppdrag för att skapa bättre VA .”

Per Jönsson avslutar; ”Christer Borgström är en sann entreprenör och skicklig VA-tekniker. Jag ser fram mot att arbeta med Christer och att vi tillsammans stärker VA Gruppen för att ge våra kunder ett bredare och starkare erbjudande.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jönsson, VD, VA Gruppen, tel. + 46 70 976 49 00

Christer Borgström, VD, Rensman Rörrensningar, tel. + 46 73 039 93 47


Om VA Gruppen

VA Gruppen grundades 1977 och har under många år byggts upp mot inriktning på VA behov men även andra anläggnings- och kabelläggningsarbeten. VA Gruppens transparanta och kvalitetsdrivande arbetssätt har uppskattats av många kunder och kommuner i Skåne. För mer information: www.va-gruppen.se

Om Rensman Rörrensningar  

Rensman med säte i Henån på Orust grundades 1990. Bolagets verksamhet består till huvudsak av rensning, renovering och underhåll av rörsystem för kommuner och privata företag. Arbete utförs främst i Sverige men även i de nordiska grannländerna. Företaget tillverkar även renspiggar som används vid rensning av rör och ledningar i hela Europa. För mer information: www.rensman.se

< Alla nyheter