VA Gruppen förvärvar Peters Geotekniska Borrningar AB

Connecting Capital

Trelleborg, 17 februari 2022. VA Gruppen har idag förvärvat Peters Geotekniska Borrningar AB. Bolaget har sitt säte i Lund och omsätter ca 20 miljoner kronor och har 6 anställda.

I samband med VA Gruppens förvärv återinvesterar Peter Hylander, VD och säljare av bolaget, en betydande del av köpeskillingen i koncernens holdingbolag, VA Nordic AB. Peter Hylander kommer att arbeta kvar i bolaget i sin nuvarande roll.

Per Jönsson, VD för VA Gruppen säger; ”Vi gläds mycket åt detta förvärv och VA Gruppen tar ett steg mot att bli Sveriges mest kompetensintensiva VA-bolag. Geoteknik är viktigt och vi ser ett ökat behov av denna kompetens. Vi tror även att saneringsuppdrag kommer öka där geoteknik har en ledande roll.”

Peter Hylander, VD för Peters Geotekniska Borrningar: ”Vårt bolag har utvecklats mycket och vi har tagit en ledande roll inom geotekniska undersökningar. Genom att bli del av VA Gruppen kan vi öka tillväxttakten, själv bli avlastad ifrån administrativa tjänster samt ge våra anställda möjligheter till utveckling som det lilla bolaget har svårt att göra. Samtidigt blir jag delägare i något större och kommer att arbeta närmare andra entreprenörer, något jag saknat som ensam ägare. Nu skall vi öka vår geografiska närvaro samtidigt som vi skall utveckla våra uppdrag inom saneringsområdet.”

 Per Jönsson avslutar; ”Peter Hylander är en sann entreprenör och skicklig Geotekniker. Jag ser fram mot att arbeta med Peter och att vi tillsammans stärker VA Gruppen för att ge våra kunder ett starkare erbjudande.”

 

Om VA Gruppen

VA Gruppen grundades 1977 och har under många år byggts upp mot inriktning på VA behov men även andra anläggnings- och kabelläggningsarbeten. VA Gruppens transparanta och kvalitetsdrivande arbetssätt har uppskattats av många kunder och kommuner i Skåne. För mer information: www.va-gruppen.se

Om Peters Geotekniska Borrningar

Peter Hylander grundade Peters Geotekniska Borrningar AB 2006. Peters Geotekniska Borrningar AB är experter för borrningar av miljö och geoteknik och utför de flesta typer av miljöborrningar och rörsättningar och alla typer av geotekniska borrningar. För mer information: www.pgborrning.se

< Alla nyheter