Connecting Capital förvärvar VA Gruppen i Trelleborg AB

Connecting Capital

Connecting Capital förvärvar VA Gruppen, en ledande svensk leverantör av ett brett spektra av VA-arbeten och tjänster.

Stockholm/Trelleborg, 1 oktober 2021. Connecting Capital är ett familjeägt investeringsföretag som idag har förvärvat majoriteten av aktierna i VA Gruppen med dotterbolag. Bolaget har sitt säte i Trelleborg och omsätter ca 360 miljoner kronor och har ca 150 anställda.
I samband med Connecting Capitals förvärv av VA Gruppen återinvesterar Per Jönsson, VD och säljare av bolaget, en betydande del av köpeskillingen i koncernens holdingbolag, VA Group AB. Per Jönsson kommer att arbeta kvar i bolaget i sin nuvarande roll.

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital säger; ”Vi gläds mycket åt detta förvärv och ser säkerställande av friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem som samhällskritiska funktioner och mycket viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.”

Per Jönsson, VD för VA Gruppen säger: ”VA Gruppen är ett starkt VA bolag i södra Sverige som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA-behov. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande geografiskt såväl som kompetensmässigt tillsammans med Connecting Capital. Genom Connecting Capital får vi industriellt kunnande såväl som finansiell styrka. Jag ser fram emot en gemensam resa.”

Tomas Ståhl avslutar; ”Vår gemensamma målsättning är att utveckla VA Gruppens erbjudande, får att bibehålla en fin organiskt tillväxt, samtidigt som vi kommer att föra en aktiv förvärvsagenda för att bland annat växa koncernen geografiskt.”

Säljarens rådgivare var BDO, Stockholm.
Deltagande bank är SEB, Stockholm.

Om Connecting Capital

Connecting Capital är ett investeringsföretag vilket grundades 2009 med huvudägare Nils Bergström. Connecting Capital innehar och söker plattformsinvesteringar inom intressanta nischer, för att växa vidare inom sina områden genom både förvärvad och organiskt tillväxt. www.connectingcapital.se

Om VA Gruppen
VA Gruppen grundades 1977 och har under många år byggts upp mot inriktning på VA behov men även andra anläggnings- och kabelläggningsarbeten. VA Gruppens transparanta och kvalitetsdrivande arbetssätt har uppskattats av många kunder och kommuner i Skåne. www.va-gruppen.se

< Alla nyheter