Ceder Capital förvärvar Persson Innovation

Connecting Capital

Ceder Capital har förvärvat Persson Innovation AB (“Bolaget”) från Connecting Capital i samarbete med ledningen. Ceder Capital ser fram emot att stödja ledningen i sitt arbete att fortsätta växa bolaget globalt. Samarbetet ger Persson Innovation utökade resurser, både finansiellt och operativt, att utveckla och expandera verksamheten och därmed skapa mervärde för bolagets kunder.

Persson Innovation grundades 1982 och är en världsledande tillverkare av pappers- och plastbärande handtag samt applikationsmaskiner till förpackningsindustrin. Bolaget har huvudkontor i Kumla, Sverige och en omsättning på cirka SEK 80 miljoner. Perssons produkter utgör en viktig komponent för kunder som nyttjar husdjurs-, tvättmedels-, dryckes-, kemiska- och elektronikprodukter.

Kristian Nordgren, VD på Persson Innovation, kommenterar “Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt tillsammans med Ceder Capital. Samarbetet med Ceder Capital ger bolaget tillgång till betydande resurser och kunskaper inom internationalisering. Vi vill också tacka Connecting Capital som har hjälpt oss att växa samt bibehålla vår position som världsledare inom handtag för förpackningsindustrin”.

Lars Nordin, VD och Delägare på Connecting Capital, kommenterar “Vi på Connecting Capital är glada över att ha haft möjligheten att förvärva Persson Innovation, den amerikanska distributören Persson Innovation Inc. samt den svenska tillverkaren av applikationsmaskinen. Tack vare denna konsolidering anser vi att Ceder Capital har förvärvat en grupp med solid grund för fortsatt framgångsrik tillväxt.”

David Holm Ovrén, Delägare på Ceder Capital, kommenterar “Vi har imponerats av bolaget och är glada över möjligheten att samarbeta med en stark och entreprenöriell ledningsgrupp. Handtag utgör en kritisk komponent inom förpackningsindustrin med tydligt mervärde för slutkunden. Bolaget har idag en kundbas med världsledande aktörer och vi anser att det finns ytterligare potential att utveckla och expandera verksamheten i attraktiva marknader.”

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna för transaktionen.

Om Persson Innovation:
Persson Innovation AB utvecklar, producerar och marknadsför pappers- och plastbärande handtag och applikationsmaskiner till förpackningsindustrin. Handtagen finns på olika konsumentprodukter, inklusive drycker, mat, elektronik och kemiska produkter. Kundbasen består av globala företag och ledande varumärken över hela världen. Persson Innovation har årtionden av erfarenhet av högkvalitativa tjänster och produkter till förpackningsindustrin. Mer information finns på www.perssoninnovation.com.

Om Ceder Capital:
Ceder Capital är ett tillväxtinriktat svenskt investmentbolag som investerar i högkvalitativa små och medelstora företag med positivt kassaflöde. Typiskt har företagen en potential där Ceder Capital tillsammans med sina industriella rådgivare aktivt kan bidra till att stärka företaget samtidigt som tillväxten ökar. Vi har även ett starkt intresse för sektorer där det finns konsolideringsmöjligheter. Ceder Capital investerar både som majoritet- och minoritetsägare och helst i samarbete med befintliga ägare, ledning och anställda. Mer information finns på www.cedercapital.se.

< Alla nyheter