Koncernen

Connecting Capital är ett svenskt investeringsföretag. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, utan tidsbegränsningar där investeringshorisonten varierar beroende på innehavens utveckling och behov. Vår övergripande investeringsstrategi bygger dock på ett långsiktigt ägande där mervärden skapas över tiden genom vår förmåga att sammankoppla kunskap, kompetens och kapital.

Connecting Capital Sweden
Inom bolaget Connecting Capital Sweden AB investerar vi främst i onoterade industri- och handelsföretag i Norden med fokus på mogna bolag och majoritetsägande. Bolagen vi tittar på står ofta inför en internationell satsning eller ett behov av ägarbyte, till exempel vid ett generationsskifte.

Connecting Capital Fastigheter
Inom bolaget Connecting Capital Fastigheter investerar vi i fastigheter, främst kommersiella sådana.

Connecting Capital Invest
Inom bolaget Connecting Capital Invest hanteras gruppens finansiella placeringar.

Connecting Capital Ventures
Inom bolaget Connecting Capital Ventures investerar vi i omogna bolag (VC) utan krav på majoritetsägande.