Organisation

Om vårt nätverk

Connecting Capitals verksamhet består i att aktivt medverka i utvecklingen av våra portföljbolag och att agera som en stödfunktion när de möter utmaningar eller står inför vägval. Vår organisation ansvarar för de befintliga portföljbolagen och har även till uppgift att hitta och utvärdera nya projekt. Utöver Connecting Capitals organisation ingår dessutom ett nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller har deltagit i utvecklingen av våra investeringar. Inom Connecting Capital finns en bredd av kompetenser vilket innebär att vi kan tillföra specifik kunskap inom ett flertal områden.

 

Om vårt nätverk
Connecting Capital har ett nätverk utvalt dels för att stödja och delta i utvärderingen av våra investeringar, dels för att tillföra värdefull detaljkunskap vid de specifika utmaningar våra porföljbolag står inför. Personerna i nätverket besitter stor kompetens och värdefulla kontakter inom industriföretag, svenskt näringsliv samt företag inom konsumentnära handel och tjänster. Vi har en stark anknytning till Stockholm och de södra delarna av landet; Skåne, Småland och västra Götaland. Vi arbetar löpande med vår styrelse och i utvalda fall en investeringskommitté. För Connecting Capitals investeringar utses styrelserepresentanter baserat på vilken kompetens som behövs. I nätverket ingår även juridiska och finansiella rådgivare vilka fungerar som stödfunktion vid frågeställningar rörande deras kompetensområden. Connecting Capital är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen och Stockholms Handelskammare.

Bakre: Lars Nordin, Tomas Ståhl, John Wattin, Ulf Hjalmarsson. Nedre: Dick Orrland, Elin Solberg, Nils Bergström, Katarina Mark.

Bakre: Lars Nordin, Tomas Ståhl, John Wattin, Ulf Hjalmarsson. Nedre: Dick Orrland, Elin Solberg, Nils Bergström, Katarina Mark.

Nils Bergström

Nils Bergström

Huvudägare

nils.bergstrom@connectingcapital.se

Huvudägare av Connecting Capital-koncernen och styrelseledamot i Connecting Capital Holding AB. Nils verkade tidigare som VD i ABA under 17 år. Under hans huvudägarskap utvecklades företaget från ett mindre företag med en omsättning på 80 mkr till ett storbolag med en omsättning på över 1 miljard kronor. Arbetar idag huvudsakligen som Senior Partner och i olika styrelser.

Lars Nordin

Lars Nordin

Styrelseordförande

lars.nordin@connectingcapital.se

Styrelseordförande i Connecting Capital Holding AB. Lars är civilingenjör i industriell ekonomi från LiTH. Han har varit VD och koncernchef för ABA Group samt innehaft lednings- och styrelseposter i private equity-ägda företag med fokus på industri och handel. Styrelseordförande i United Power AB, El-Björn AB, VA Gruppen AB och Infrastructure Group Nordic AB.

Tomas Ståhl

Tomas Ståhl

VD

tomas.stahl@connectingcapital.se

Tomas har en bakgrund som revisor på Arthur Andersen men har de senaste dryga 10 åren innehaft befattningar som Ekonomi- och finanschef för bolag som Valbay, LBI International och Traction. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Inom Connecting Capital jobbar Tomas som VD för Connecting Capital-gruppen och är involverad i portföljbolag såväl som i kapitalförvaltningen.

Lina Nilsson

Lina Nilsson

Investeringsansvarig

lina.nilsson@connectingcapital.se

Lina har gedigen erfarenhet från KPMG Corporate Finance, SEB Merchant Banking samt från Merrill Lynch, USA. Hon har en civilekonomexamen från Lunds Universitet samt en MBA från East Bay University, USA. Inom Connecting Capital jobbar Lina i huvudsak med Connecting Capital Sweden och dess portföljbolag i olika projekt och styrelsearbete, men är även inblandad i koncernens andra investeringsfrågor och bolag.

Jens Frigell

Jens Frigell

Ekonomichef

jens.frigell@connectingcapital.se

Under de senaste 15 åren har Jens haft olika roller inom ekonomi såsom ekonomichef, koncernredovisningschef och financial controller och med en bred erfarenhet inom flertalet olika branscher. Jens har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Inom Connecting Capital arbetar Jens som Ekonomichef för Connecting Capital gruppen med ansvar för ekonomifunktionen, intern styrning och kontroll.

Louise Fagerström

Louise Fagerström

Redovisningsansvarig

louise.fagerstrom@connectingcapital.se

Louise har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet. Hon har erfarenhet från redovisning inom försäkringsförmedlarbranschen från bolag som Aon och Marsh. Inom Connecting Capital ansvarar Louise för redovisningen i Connecting Capital Holding AB samt för gruppens affärsområden.

Lars Nordin

Lars Nordin

Styrelseordförande

Styrelseordförande i Connecting Capital Holding AB. Lars är civilingenjör i industriell ekonomi från LiTH. Han har varit VD och koncernchef för ABA Group samt innehaft lednings- och styrelseposter i private equity-ägda företag med fokus på industri och handel. Styrelseordförande i United Power AB, El-Björn AB, VA Gruppen AB och Infrastructure Group Nordic AB.

Nils Bergström

Nils Bergström

Styrelseledamot

Huvudägare av Connecting Capital-koncernen och styrelseordförande i Connecting Capital Holding AB. Nils verkade tidigare som VD i ABA under 17 år. Under hans huvudägarskap utvecklades företaget från ett mindre företag med en omsättning på 80 mkr till ett storbolag med en omsättning på över 1 miljard kronor. Arbetar idag huvudsakligen som Senior Partner och i olika styrelser.

John Wattin

John Wattin

Styrelseledamot

VD i Investering i Kunskaps AB (privat investmentbolag). F.d. VD samt styrelseordförande i börsnoterade företag. Seriell entreprenör. Byggt ett flertal tjänsteföretag. Stor erfarenhet av köp/försäljning av företag i Sverige och utomlands. Styrelseorförande i Svenska Brasserier AB. Styrelseledamot i Betsson AB (publ.), Silentium AB, Connecting Capital Holding AB och SBRG AB.

Tomas Ståhl

Tomas Ståhl

VD och styrelseledamot

Tomas har en bakgrund som revisor på Arthur Andersen men har de senaste dryga 10 åren innehaft befattningar som Ekonomi- och finanschef för bolag som Valbay, LBI International och Traction. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Inom Connecting Capital jobbar Tomas som VD för Connecting Capital-gruppen och är involverad i portföljbolag såväl som i kapitalförvaltningen.

Ulf Hjalmarsson

Ulf Hjalmarsson

Styrelseledamot

Ordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB. Grundade bolaget år 2000 och var tidigare VD. Civilekonom från Lunds Universitet. Erfarenhet från den finansiella marknaden och då framförallt inom segmentet bolagsöverlåtelser sedan drygt 30 år. Tidigare VD för det börsnoterade bolaget Spira. Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Connecting Capital Holding AB samt Stiftelsen Kungafonden.

Elin Solberg

Elin Solberg

Styrelseledamot

Elin är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola och har ca 20 års erfarenhet av kemisk industri. Hon har haft flertalet olika ledande befattningar inom produktion och teknisk utveckling, investment management och Operational Excellence. Nu senast som VP global Technology & Investments för Perstorp Holding AB och tidigare som MD och platschef för Perstorp UK Ltd i Warrington, UK. Elin sitter också som VD för ett uppstartsbolag inom vattenrening. Cirkulär ekonomi, grön teknik och återvinning är grundstenar i alla uppdragen. Styrelseledamot i Connecting Capital Holding AB.

Dick Orrland

Dick Orrland

Styrelseledamot

VD i Sofieberg Invest AB. Byggnadsingenjör. Anställning efter utbildning: SKANSKA AB Danderyd, 8 år, Projektledare. Har därefter byggt upp Sofiebergskoncernen >25 år med huvudinriktning: Ägande, fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter i Stockholm. Styrelseledamot i ett antal interna och externa bolag.

Katarina Mark

Katarina Mark

Styrelseledamot

Katarina arbetade tidigare som finansiell rådgivare inom Evli Bank, Corporate Finance och dessförinnan inom KPMG Corporate Finance där hon främst arbetade med företagstransaktioner och värdering av företag. Tidigare arbetade Katarina inom Finance & Treasury på det noterade industrihandelsföretaget Addtech i Stockholm. Katarina har magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Handelshögskola samt kandidatexamen i företagsekonomi med fransk inriktning från Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Connecting Capital Holding AB.