Historia

HISTORIA

Connecting Capital har sitt ursprung i ett svenskt, traditionellt industriföretag: Allmänna Brandredskapsaffären (ABA). ABA grundades redan 1896 och kom att växa sig starkt under tre familjegenerationer – från ett mindre tillverkningsföretag till ett stort globalt industriföretag. Efter en avyttring av innehavet i ABA arbetar kapitalet idag vidare inom Connecting Capital.

Första generationen
1896 bildades Allmänna Brandredskapsaffären av Edwin Bergström, uppfinnare av den i flera länder lagstadgade normalkopplingen.

Andra generationen
ABA inriktar sig på brandredskap, stålrör, kopplingar och slangklämmor. Produktionen sker i Wattholma Bruk och Holland.

Tredje generationen
Koncentration på och kraftig expansion av slangklämmor och kopplingar. Etablering i USA och Kina, samtidigt som man växer ytterligare genom företagsförvärv. ABA går samman med det tyska bolaget Norma som sedermera noteras vid Frankfurt Stock Exchange.

Fjärde generationen
2009 etableras Connecting Capital, sprunget ur det tidigare ägandet i ABA.

Vårt namn
Namnet Connecting Capital är viktigt för oss och står för att sammankoppla. Historiskt syftar det tillbaka på det ursprungliga arbetet med kopplingar (connectors), men idag syftar det för vår del till kopplingar mellan generationer, kapital, personer och företag sinsemellan.

Läs mer om ABA:s hundraåriga historia 1896–1996