Rovalin

Rovalin AB, grundat 2014, erbjuder helhetslösningar för grundläggningsarbeten inom pålning, borrning och spontning. Rovalin har med sin långa branscherfarenhet, breda kompetens och entreprenörskap blivit konkurrenskraftig i en marknad med höga inträdesbarriärer. Rovalin omsätter ca 250 mkr och har 30 anställda.

www.rovalin.se