Infrastructure Group Nordic

Infrastructure Group Nordic (IGN)

IGN fokuserar på att utveckla och förvärva bolag inom grundläggning och markförstärkning. Idag består gruppen av Rovalin AB, Rovalin Nord AB och Soil Mixing Group AB. 

Del av Infrastructure Group Nordic

Revenue 360 MSEK
Employees 85