Infrastructure Group Nordic

Infrastructure Group Nordic (IGN)

IGN fokuserar på att utveckla och förvärva bolag inom grundläggning och markförstärkning. Idag består gruppen av Rovalin AB, Rovalin Nord AB och Soil Mixing Group AB. 

Del av Infrastructure Group Nordic

Omsättning 360 mkr
Antal anställda 85
Bildat 2020