Hållbarhetspolicy

Inom Connecting Capital arbetar vi aktivt och långsiktigt med hållbarhet.

Se vår hållbarhetspolicy via länken nedanför.

Connecting Capital Hållbarhetspolicy 2023