Avyttrade innehav

Infrastructure Group Nordic (IGN)

IGN fokuserar på att utveckla och förvärva bolag inom djup grundläggning och markförstärkning. Idag består gruppen av Rovalin AB, Rovalin Nord AB och Soil Mixing Group AB. 

Koncernen avyttrades till Nordisk Bergteknik April 2022.

Avyttrat 2022

Del av Infrastructure Group Nordic:

Rovalin

Soil Mixing Group