Hållbara hav

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Med gemensamma krafter finns det möjlighet att ändra på detta, därför stödjer vi Initiativet Hållbara Hav.

Om Initiativet Hållbara Hav
Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer för att arbeta med insatser som bidrar till ett renare Östersjön. Med fartyget briggen Tre Kronor af Stockholm som symbol för Östersjöregionen, en mobil miljöutställning som redskap samt återkommande Hållbara Hav seminarium, arbetar Initiativet Hållbara Hav för att nå ut till allmänheten med kunskap om hur vi skapar en hållbar framtid för Östersjön.

Internationellt arbetar Initiativet Hållbara Hav även för att länderna runt Östersjön ska samverka för en hållbar utveckling. Briggen Tre Kronors gudmor, Kronprinsessan Victoria, är beskyddare och engagerad inom Initiativet Hållbara Hav i arbetet för att rädda Östersjön.

Vad är problemet?
Östersjön är ett unikt innanhav med bräckt vatten. Det tar närmare 40 år innan färskt vatten har fyllts på vilket gör Östersjön extra känslig. Runt Östersjön och längs med de floder som mynnar i Östersjön bor närmare 85 miljoner människor vilka i sitt dagliga liv påverkar Östersjön negativt. Media rapporterar om döda havsbottnar, algblomning och påverkat fiskebestånd.

Lyckligtvis är naturen så beskaffad att de flesta ekosystem har förmågan att återhämta sig – bara man slutar att förstöra dem i tid! Fortfarande finns tid att rädda Östersjön men det är många åtgärder som måste genomföras och det krävs att flera goda krafter samarbetar för att få dessa till stånd.

Tillsammans med Initiativet Hållbara Hav verkar vi för en hållbar utveckling av Östersjön.

Hållbara hav