Satema

Satema har från etableringen 1963 utvecklats till att bli en betydande aktör inom bygg- och anläggningsbranschen. Huvudkontoret med administration, försäljning, marknadsföring och lager ligger centralt på Ryen i Oslo, medan produktionen finns i Satema Moelv AS. I gruppen ingår också Satema AB i Sverige (försäljning och tillfällig kraft), Satema Baltic i Lettland (elektrisk montering) samt Skaaret AS på Stange i Hedmark (elskåp). Satema AS omsätter ca 410 MNOK och har 130 anställda.

www.satema.no

Omsättning 410 NOKm
Antal anställda 130
Förvärvat 2019