Exeger

Exeger Sweden AB är ett high tech, clean tech bolag som utvecklar och tillverkar tredje generationens solceller. Bolaget har sitt huvudkontor och fabrik i Stockholm. Bolaget grundades 2009 och befinner sig i en expansionsfas.

www.exeger.com