El-björn

El-Björn, med huvudkontor  och produktion i Anderstorp, är en ledande leverantör av tillfälliga lösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus till den europeiska marknaden. Bolaget har förstärkt sin position som den ledande aktören i sitt segment genom aktiv produktutveckling och fokus på kvalitet. El-Björns primära marknad är Sverige och Norge med viss försäljning i övriga Norden, England samt Baltikum. Bolaget omsätter ca 320 mkr med branschledande lönsamhet och har cirka 110 anställda, varav majoriteten av dem återfinns inom den svenska verksamheten.

Connecting Capital förvärvade bolaget i november 2016 och kommer att vara med och driva den internationaliseringsprocess som bolaget påbörjat.

www.elbjorn.com

 

Omsättning 320 mkr
Antal anställda 110
Förvärvat 2016