United Power

Europas största aktör inom tillfällig Kraft – Ljus – Klimat

United Power äger, förvärvar och utvecklar företag med starka varumärken inom produktområdena Kraft, Ljus och Klimat. Slutkunder är professionella användare inom samhällsbyggnad. Tillväxt sker inom Europa, organiskt och genom förvärv. Vi utvecklar och stärker varumärken utåt och hittar synergier inåt. Våra bolag har en tydlig hållbarhetsprofil. Gruppen omsätter ca 900 MSEK sysselsätter ca 250 personer.

www.united-power.se

Del av United Power

Omsättning 900 mkr
Antal anställda 250
Bildat 2019