Organisation

Connecting Capitals verksamhet består i att aktivt medverka i utvecklingen av våra portföljbolag och att agera som en stödfunktion när de möter utmaningar eller står inför vägval. Vår organisation ansvarar för de befintliga portföljbolagen och har även till uppgift att hitta och utvärdera nya projekt. Utöver Connecting Capitals organisation ingår dessutom ett nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller har deltagit i utvecklingen av våra investeringar. Inom Connecting Capital finns en bredd av kompetenser vilket innebär att vi kan tillföra specifik kunskap inom ett flertal områden.

Om vårt nätverk
Connecting Capital har ett nätverk utvalt dels för att stödja och delta i utvärderingen av våra investeringar, dels för att tillföra värdefull detaljkunskap vid de specifika utmaningar våra porföljbolag står inför. Personerna i nätverket besitter stor kompetens och värdefulla kontakter inom industriföretag, svenskt näringsliv samt företag inom konsumentnära handel och tjänster. Vi har en stark anknytning till Stockholm och de södra delarna av landet; Skåne, Småland och västra Götaland. Vi arbetar löpande med vår styrelse och i utvalda fall en investeringskommitté. För Connecting Capitals investeringar utses styrelserepresentanter baserat på vilken kompetens som behövs. I nätverket ingår även juridiska och finansiella rådgivare vilka fungerar som stödfunktion vid frågeställningar rörande deras kompetensområden. Connecting Capital är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen och Stockholms Handelskammare.

Övre redan från vänster: Ulf Hjalmarsson, Nils Bergström, Dick Orrland. 
Nedre raden från höger: John Wattin, Lars-Erik Blom, Lars Nordin. Övre redan från vänster: Ulf Hjalmarsson, Nils Bergström, Dick Orrland. Nedre raden från höger: John Wattin, Lars-Erik Blom, Lars Nordin.