Om oss

Connecting Capital är ett familjekontrollerat investeringsföretag med sitt ursprung i ett svenskt, familjeägt industriföretag. Gruppen består utöver holdingbolaget av dotterbolagen Connecting Capital Sweden, Connecting Capital Fastigheter och Connecting Capital Invest.

Vårt huvudsakliga fokus består i ägande och utvecklande av våra portföljbolag. Gemensamt för bolagen inom vår sfär är att de är välskötta industri- och handelsföretag i Norden. Vår ägarandel varierar, men fokus ligger på majoritetsinvesteringar. Vi har en långsiktig investeringsfilosofi och gör våra placeringar för att växa tillsammans med våra portföljbolag genom att ta en aktiv ägarroll, utan att vara begränsade i tid.

Inom Connecting Capital finns gedigen industriell och finansiell kompetens, som ytterligare stärks av den kunskap och erfarenhet som finns inom vårt nätverk. De primära bidragen till våra investeringar är därmed kompetens, nätverk och kapital.

Vi tror på att arbeta i nära samverkan med portföljbolagen. Vår ägarroll bygger på ett engagerat och långsiktigt samarbete tillsammans med en entreprenör, företagsledning och/eller andra delägare. Vi arbetar med att utveckla varje portföljbolags specifika problemställningar och möjligheter – därför tar vi fram strategiska, operativa och finansiella mål som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Utifrån de förbättrings- och effektiviseringsområden vi identifierar beslutar vi i samråd med företagsledningen om åtgärder som resulterar i portföljbolagens utveckling och tillväxt.

Vår aktiva ägarroll innebär att vi även vid vardagliga problemställningar dedikerat arbetar som stödfunktion till företagsledningen. Inom Connecting Capital har alla en bakgrund från familjeföretagande vilket vi ser som vår styrka och fördel, eftersom det innebär att vi vet hur det är att vara genuint dedikerad i de företag man lever med samtidigt som vi är väl medvetna om de problemställningar företagaren ställs inför.

Vi ser själva Connecting Capital och vår historia som ett bra exempel på ett företag som på ett positivt sätt utvecklats från ett mindre svenskt industriföretag till en stor internationell koncern, och som sedermera utvecklats till ett investeringsföretag.

 

Om-oss